Публічна оферта

ФОП Луцишин Р.О.; ФОП Ліснюк Г.Я.; ФОП Ліснюк О.С.

  1. Загальні положення

1.1. Наступний документ є договором публічної оферти (далі - "Договір") і встановлює умови надання послуг з бронювання квартир подобово (далі - "Послуги") на веб-сайті dayflat.com.ua (далі - "Сайт").

1.2. Адміністрація Сайту є власником та управляє наданням Послуг згідно з умовами цього Договору.

1.3. Підтверджуючи свою згоду з умовами цього Договору, Користувач погоджується з усіма умовами, що містяться у Договорі та виступає в якості Приймаючої Сторони.

  1. Об'єкт договору

2.1. Об'єктом цього Договору є надання Послуг з бронювання квартир подобово в Києві, що здійснюється на Сайті.

2.2. Докладний опис послуг, а також їх вартість, зазначені на Сайті та можуть бути змінені Адміністрацією Сайту без попереднього повідомлення Користувача.

  1. Порядок надання послуг

3.1. Для отримання Послуг Користувач повинен обрати необхідну квартиру на Сайті, вказати період бронювання, кількість осіб та здійснити оплату відповідно до встановленої процедури.

3.2. Після успішної оплати Користувач отримує підтвердження бронювання на вказану ним електронну адресу. Всі подальші вказівки та уточнення щодо заселення будуть надіслані на вказану електронну адресу.

3.3. Користувач зобов'язаний забезпечити достовірність та актуальність наданої інформації при бронюванні. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які наслідки, спричинені некоректною або неточною інформацією, наданою Користувачем.

  1. Оплата послуг

4.1. Вартість Послуг та умови оплати вказані на Сайті. Оплата може здійснюватися шляхом передоплати, повної оплати перед заселенням або іншими способами, визначеними Адміністрацією Сайту.

4.2. Користувач зобов'язаний здійснити оплату у встановлений термін. В разі несплати оплати в строк, Адміністрація Сайту має право скасувати бронювання без повернення здійсненої оплати.

  1. Відмова від послуг

5.1. Користувач може скасувати бронювання до певного терміну без штрафних санкцій, якщо це передбачено умовами, зазначеними на Сайті.

5.2. У разі скасування бронювання Користувачем після встановленого терміну або у випадку нев'їзду без попереднього повідомлення, Адміністрація Сайту має право утримати певну суму, зазначену на Сайті, від сплаченої користувачем суми.

  1. Конфіденційність

6.1. Адміністрація Сайту зобов'язується зберігати конфіденційність особистої інформації Користувача, наданої при бронюванні, та не розголошувати її третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством.

  1. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені Користувачеві внаслідок неправильного використання Послуг або недотримання Користувачем умов цього Договору.

7.2. Користувач несе повну відповідальність за достовірність інформації, наданої при бронюванні, та за наслідки використання Послуг.

  1. Зміни умов Договору

8.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до умов цього Договору без попереднього повідомлення Користувача. Оновлені умови стають чинними з моменту їх публікації на Сайті.

  1. Заключні положення

9.1. Цей Договір є єдиною угодою між Адміністрацією Сайту та Користувачем щодо надання Послуг і скасовує всі попередні усні або письмові домовленості сторін.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства.

9.3. Якщо будь-яка з положень цього Договору визнана недійсною або неприпустимою з певних причин, це не вплине на дійсність і припустимість інших положень Договору.

9.4. Цей Договір набуває чинності з моменту здійснення Користувачем дій, що свідчать про погодження з умовами Договору.

Підтверджуючи свою згоду з умовами цього Договору, Користувач погоджується з усіма його положеннями та зобов'язується їх дотримуватися.